L’Organització Internacional del Treball (OIT) acaba de publicar el seu informe Les dones en la gestió empresarial: Arguments per a un canvi, un estudi seriós i ben fonamentat metodològicament amb una mostra de gairebé 13.000 empreses d’uns 70 països. La principal conclusió és que “Les empreses en què es fomenta la diversitat de gènere, en particular a nivell directiu, obtenen millors resultats i augmenten notablement el seu benefici”. En altres paraules, que la diversitat de gènere no només és exigible en termes de justícia social i respecte a l’ésser humà, sinó que és rendible.

L’enquesta llança dades contundents, per exemple que tres quartes parts de les empreses que van promoure la diversitat de gènere en càrrecs directius (companyies on les dones ostenten almenys un 30% de posicions directives i de gestió) afirmen haver millorat els seus beneficis entre el 5 i el 20 per cent, encara que la majoria estarien situades entre el 10 i el 15 per cent. La meitat d’aquestes mateixes empreses assenyalen que han millorat en creativitat, innovació, obertura, reputació o avaluació de les necessitats dels seus clients. I, si ho volem veure des d’una òptica de país, és innegable la correlació directa entre integració laboral de la dona i increment del PIB.

Factors que dificulten la inclusió
Davant les dades anteriors, s’alcen murs que obstaculitzen (i en no poques ocasions impedeixen) que la dona accedeixi a llocs directius d’alta responsabilitat. En primer lloc encara subjau una certa cultura de la disponibilitat absoluta (en qualsevol lloc i en qualsevol moment) que juga en contra de la incorporació de la dona, especialment en cert rang d’edat on la criança de fills i les responsabilitats familiars segueixen tenyides de un clar color femení. Això explica (en bona part) les fuites de talent que s’observen a mesura que s’ascendeix per la jerarquia: conforme pugem l’escalafó, la quota de dones disminueix dramàticament. I el tercer factor, conegut com a sostre de vidre, ens fa caure en el compte que el talent femení es relega, majoritàriament, a àrees funcionals de suport (RRHH, Finances, Administració, etc.) i no a les estratègiques (Direcció general, Operacions, R + D, etc.)

Foment de la diversitat
Les empreses han d’impulsar autèntiques polítiques inclusives de la diversitat de gènere si volen aprofitar el talent femení i millorar la productivitat i rendibilitat dels seus negocis. És inadmissible i injustificable que la bretxa salarial a nivell mundial estigui situada en el 22% (salaris mitjans mensuals en 2018), segons les pròpies dades de l’OIT. Així mateix es requereix de les nostres organitzacions l’abraçada sense titubejos de la igualtat d’oportunitats, cal trencar els sostres de vidre per alliberar l’enorme potencial de la dona en posicions directives. I per això les polítiques de conciliació (vida familiar / personal i treball) són eines poderoses quan s’uneixen a les grans possibilitats que la tecnologia ens ofereix avui (i el que està per venir).

Tal com afirma Devorah France-Massin, directora de l’Oficina d’Activitats per als empleadors de l’OIT, “les empreses han de garantir proactivament la igualtat d’oportunitats per a tots els membres del personal, de manera que no es generi una divergència des del principi en les seves trajectòries professionals i hi hagi una promoció saludable de les dones en l’escalafó corporatiu fins a la cúpula “.

Inicialment publicat a Indicador de Economía